Het lidmaatschap van onze partij 

de Harlinger Onafhankelijke Ouderenpartij Harlingen (HOOP)

is €.25,00 per jaar.

Bankreknr. NL89INGB0006487524

U kunt ons ook alleen steunen met een bjdrage van €.10,00