HOOP Verbindt, Vitaal en Vertrouwd

HOOP leden staan met beide benen in de samenleving. Gezien hun levenservaring weten 

zij wat dat betekent .

ZORGen voor elkaar is de basis van het verkiezingsprogramma van HOOP.

WELZIJN wordt ervaren als er veel mogelijk is voor jong en oud.

VEILIGHEID is belangrijk om met vertrouwen een deel van de samenleving te zijn.

HOOP heeft al 8 jaar "n zetel in de raad en kan met uw steun en stem meer invloed uitoefenen.

1.De Woningmarkt.

Starters moeten ook een kans krijgen op de woningmarkt.

Voldoende woningen die toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen is een goed recht.

Dus bij alle nieuwe plannen zal HOOP haar stem zeker laten horen.

2. Toerisme en Recreatie

HOOP wil het motto: "Harlingen Welkom aan Zee" verder waarmaken.

Ze wil bijdragen aan plannen voor verdere ontwikkeling van de Willemshaven tot een 

aantrekkelijk wandel- en verblijfsgebied met ligplaatsen voor historische schepen, waaronder

De Witte Swaen (gebouwd op de Willem Barentsz werf) en de aanleg van een zoutwaterbad.

HOOP ziet hierin werkgelegenheidskansen, ook voor de Maritiem gebonden bedrijven zoals

zilte groenteteelt en viskwekerijen.

Dagrecreatie stimuleren door het promoten va activiteiten in de binnenstad,

het Hannemahuis en de stadsgidsen.

Voorziening van meer en duidelijk herkenbare openbare toiletten is nodig.

3.Duurzaamheid.

Energiebesparing is goed voor het milieu en voor de portemonnee.

HOOP steunt en stimuleert subsidiemogelijkheden en meer goed bereikbare laadplaatsen

voor de auto en fiets.

Harlingen "de Schoonste Stad aan het Wad "betekent samen een inspanning leveren.

Meer recyclen en een betere afvalscheiding met meer ondergrondse containers,

 ook voor oud papier.

4.Groenvoorziening/openbare ruimte.

Zowel voor het milieu als voor de beleving zijn goed onderhouden en nieuw te realiseren

groenvoorzieningen een noodzaak.

Langs fiets- en wandelpaden biodiversiteit in de bermen bevorderen.

Voldoende zitbanken en afvalbakken plaatsen.

Het verhogen van de mobiliteit naar en van de binnenstad, scholen, woonwijken en

dorpen. Vooral ook aandacht voor langzaam verkeer blijft prioriteit.

Een buurtbus kan hierin ook bijdragen

Voor een gevoel van veiligheid zijn stoepen, zonder teveel obstakels en

meer blauw op straat hard nodig.

5.Jeugd en Ouderen.

Voor het welzijn van zowel de jeugd als ouderen zijn ontmoetingsplaatsen zoals

dorps-, wijk-, buurthuizen en verenigingen van groot belang.

Ook goede sportvoorzieningen zijn een blijvende prioriteit.

Mede hierom moet de gemeente burgerinitiatief aanmoedigen door kleine subsidieaanvragen

voor alle verenigingen te vereenvoudigen.

HOOP steunt van harte allerlei ontmoetingsactiviteiten zoals een grote diversiteit aan

mogelijkheden  in gebouw Nieuw  Zuid en in het Vierkant bestemd voor alle inwoners van Harlingen.

Het digitaal vaardig maken blijft een belangrijk aandachtspunt voor HOOP.

Als er zorg nodig is, streeft HOOP naar kwaliteit en voldoende thuiszorg, mantelzorgondersteuning

en het behouden en eventueel uitbreiden van de poliklinieken in het MCL Harlingen.

HOOP streeft naar het heropenen van de Eerste Hulppost in het MCL Harlingen.

HOOP staat met beide benen in de samenleving en heeft een duidelijke signaalfunctie van

wat er leeft onder de Harlingers.

Stem daarom op  HOOP!