We vergaderen weer in het Heerenlogement op het Franekereind

Op de maandagavond 19.00 uur

U bent van harte welkom om ook iets bij te dragen aan de discussie of om zelf

iets aan de orde te stellen wat U aan het hart gaat . 

 

 

 

foto gemaakt op 21 maart 2018   

 

De vergaderdata vastgesteld tot het zomer reces in 2023

de maandagavonden om 19.00uur

9 januari en 23 januari

6 februari en 20februari

6 maart en 20 maart

3 april en 17april

15 mei en dinsdagmiddag 30 mei om 14.00uur

5 juni en 19 juni

26 juni en 10 jule

op de website van de Gemeente Harlingen

en op de website van Harlingen Boeit

 

We HOPEN  dat we U dan  een keer kunnen verwelkomen op onze vergadering .

omdat U b.v. graag ziet dat wij iets in de Raad aan de orde stellen.

Er staat iets op de agenda van de Raad  waar U het niet mee eens bent.

Of gewoon omdat u wilt kennismaken met de partij en de mensen die daar

bij horen.

U bent van harte welkom.