We vergaderen weer in het Heerenlogement op het Franekereind

Op de maandagavond 19.00 uur

U bent van harte welkom om ook iets bij te dragen aan de discussie of om zelf

iets aan de orde te stellen wat U aan het hart gaat . 

 

 

 

foto gemaakt op 21 maart 2018   

 

De vergaderdata vastgesteld tot het zomer reces in 2023

de maandagavonden om 19.00 uur

op de website van de Gemeente Harlingen

 op de website van Harlingen Boeit

agenda Harlinger Courant.

data

16 oktober  

30 oktober

13 november

27 november

4 december

18 december 2023

 

  

We HOPEN  dat we U dan  een keer kunnen verwelkomen op onze vergadering .

omdat U b.v. graag ziet dat wij iets in de Raad aan de orde stellen.

Er staat iets op de agenda van de Raad  waar U het niet mee eens bent.

Of gewoon omdat u wilt kennismaken met de partij en de mensen die daar

bij horen.

U bent van harte welkom.